menu
    HOME     FLEXIBUILD      K-KONTROL      RODINNÉ DOMY      HALY      OBCHOD      REFERENCE


K-KONTROL® systém je odzkoušen jako STAVEBNÍ SYSTÉM s využitím pro stěnové, stropní, střešní, nosné a nenosné konstrukce. Bylo úspěšně provedeno otestování akreditovanými ústavy - TZÚS, PAVÚS, Csi, FIRES a hlavním hygienikem ČR. Certifikace byla provedena VVUD Praha – autorizovaná osoba č. 222.

Ekologie

CZECH PAN s.r.o uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a zapojila se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06030191.

ekologie

K-KONTROL® systém též reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:

!!    materiály pro výrobu K-KONTROL® systému neobsahují CFC, HCFC, HFC ani formaldehydy,
!!    dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek,
!!    jádro panelu K-KONTROL® z polystyrenu (EPS) lze recyklovat,
!!    jádro panelu K-KONTROL® je inertní, nemá výživnou hodnotu a je neměnné (není aktivní) neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovala,
!!    jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky.
!!    Naše společnost má zaveden systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 14001:2005.
autor:Adam Kratochvíl (adam.kratochvil@email.cz) 2007/6 (c)