menu
    HOME     FLEXIBUILD      K-KONTROL      RODINNÉ DOMY      HALY      OBCHOD      REFERENCE


V minulosti se technologie při výstavbě domků logicky řídila dostupností stavebních materiálů. V zalesněných horách se stavělo ze dřeva, v nížinách podél řek bylo dostatečné množství zemědělské půdy, a tak se používaly hliněné cihly. Dnes již nejsme vázáni dostupností materiálů a dřevěné domy nacházejí své opodstatnění i v zemích s tradiční zděnou výstavbou. Dnešní doba objevuje výhody rychlé a suché výstavby. Velkou roli hrají také rostoucí požadavky na zateplení: tepelněizolační stěny dřevostaveb jsou subtilní a nezabírají tolik půdorysné plochy jako tradiční zdivo, dosahující při potřebném tepelném odporu značné tloušťky. Bezvýznamný není ani fakt, že dřevo působí dobře na lidskou psychiku. Dokáže příznivě ovlivnit mikroklima v interiéru a vzbuzuje v lidech pocit dobře známého, blízkého materiálu.

Naše společnost přinesla na trh rychlou formu výstavby ze sendvičových panelů - K-KONTROL® systém.

Za hlavní výhody K-KONTROL® systému lze označit:

-energetický vysoce účinný

!!     nízká prostupnost vzduchu konstrukcí panelu K-KONTROL® systém zamezuje kolísání teplot v konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá

!!     vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém plášti z panelu

!!     K-KONTROL® systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo klimatizovaného vzduchu) současně nedochází ani k vertikálnímu pohybu vzduchu uvnitř konstrukce (příkladem porovnání je izolace ze skelné nebo minerální vaty nebo sypkých hmot).

!!     K-KONTROL® systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic.

!!     K-KONTROL® systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota nestravitelná).

panel


K-KONTROL® systém součastně reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostředí:

!!    materiály pro výrobu K-KONTROL® systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy.

!!    dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný pro zpracování nových dřevotřískových desek

!!    jádro panelu K-KONTROL® z polystyrenu (EPS) lze recyklovat

!!    jádro panelu K-KONTROL® je inertní, nemá výživnou hodnotu a je neměnné (není aktivní) neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla.

!!    jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky


autor:Adam Kratochvíl (adam.kratochvil@email.cz) 2007/6 (c)