menu
    HOME     FLEXIBUILD      K-KONTROL      RODINNÉ DOMY      HALY      OBCHOD      REFERENCE


Základní pomůckou pro navrhování a realizaci staveb z K-KONTROL® systému je technický katalog. Katalog je členěn na textovou část, kde jsou uvedeny základní pokyny pro skladování, manipulaci a instalaci panelů K-KONTROL® a dále technické podmínky pro použití panelů K-KONTROL® včetně požárně bezpečnostního řešení staveb.

Další část katalogu obsahuje výkresy jednotlivých detailů spojů, výkresy detailů napojení jednotlivých konstrukcí, navrhovací tabulky.

Ukázka z katalogu K-KONTROL® system

Základní spoje panelu: CP2.101    CP1.101    CP1.105   
autor:Adam Kratochvíl (adam.kratochvil@email.cz) 2007/6 (c)