menu    HOME     FLEXIBUILD      K-KONTROL      RODINNÉ DOMY      HALY      OBCHOD      REFERENCE


Haly s trojkloubovými rámy z desek OSB jsou dřevěné konstrukce určené pro vytvoření velkoprostorových objektů. Mohou být použity jako tělocvičny, výrobní haly, skladové přístřešky a sportovní objekty. Jsou zvlášť vhodné do prostor, kde se vyžaduje odolnost vůči agresivním látkám, které ohrožují ocelové a železobetonové konstrukce.

Technická charakteristika

Polyfunkční OSB trojkloubové haly z dřevěných rámů jsou konstruované jako jednolodní a vícelodní objekty pro rozpony 8 až 25 metrů. Vzdálenost rámů bývá podle rozpětí a sněhové oblasti od třech do šesti metrů. Výška a tvar v příčném řezu závisí od požadavku architekta a na provozu budovy. Sklon střechy nemá být menší než 10 stupňů. Jednotlivé rámy jsou svým statickým schématem trojkloubové rovinné prutové soustavy s proměnným průřezem, v místě rámového rohu je stojka i rameno nejširší. Konstrukční provedení vlastního prvku ze dřeva je založeno na vytvořené kostře z dřevěných hranolů potřebných dimenzí ( alt. lepené hranolky), jež je z obou stran opláštěná deskami OSB potřebné tloušťky. Kotvení a detaily kloubů jsou provedeny z kovových komponentů. Konstrukce střechy je možná z I-nosníků nebo dřevěných hranolů, podklad pod krytinu z desek OSB nebo dřevěné laťování. Střechu je možné provést rovněž z panelů K-KONTROL®. Stěny haly jsou provedeny podle přání zákazníka z dřevěných hranolků a prvků nebo z panelů K-KONTROL® v případě zateplené haly.

Výhody hal technologie OSB - trojkloubový rám:
!!    výhodný poměr " výkon/montáž/cena"
!!    variabilita výšek, sklonů a možnost nesymetrické lodě
!!    volný prostor pod alternativním táhlem; použití táhla umožňuje snížení množství materiálu a tím i ceny rámu
!!    použití další vnitřní podpory výrazně zlepšuje poměr k ceně a snižuje velikost krajních dřevěných stojek
!!    vyložení krátké konzoly v rámovém rohu jako okapní římsy nebo přístřešku zlepšuje statické působení a tím snižuje šířku stojky a ramena rámu

Montáž hal z dřevěných rámů
!!    pomocí autojeřábu na připravené základové konstrukce
!!    spojování ve vrcholu s použitím montážního lešení
!!    připevnění prvků střechy, stěn, podhledu může být pomocí hřebíků, spirálových hřebíků, pomocí vrutů do dřeva nebo pomocí svorníků a kotevních úhelníků
!!    spoje doporučujeme lepit
!!    ztužení haly v příčném směru je zabezpečené tvarem rámu, v podélném směru je ztužení zabezpečeno buď vlastním obvodovým pláštěm nebo v případě otevřených přístřešků pomocí diagonálního zavětrování z dřevěných nebo ocelových profilů
!!    štítové stěny se osazují na štítové sloupy, které jsou orientovány kolmo na rámy a zachytávají účinky větru ve směru haly
!!    ztužení ve střešní rovině pomocí diagonálních ztužidel tak, aby přenesly účinky vodorovných sil do základů pomocí ztužení stěn.autor:Adam Kratochvíl (adam.kratochvil@email.cz) 2007/6 (c)